Egyéni védőeszközök

 

Ha nem használja, nem is védi!

 

A műszaki technikai fejlődés mellett továbbra is szükség van a biztonságos munkavégzés érdekében az egyéni védőeszközök használatára. A védőeszközök gyártására, fogalmazására, felhasználására vonatkozó előírásokat a 212002.(I|.7.) SzCsM rendelete tartalmazza. Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséges, biztonságos munkavégzés feltételei műszaki, szervezési vagy más intézkedésekkel nem biztosíthatók, illetve a veszélyek kockázata nem csökkenthető, egyéni védőeszközöket kell biztosítani a dolgozók számára. Egyéni védőeszközök azok az eszközök, amelyek megakadályozzák és/vagy csökkentik a munkavégzés során előforduló veszélyeket, ártalmakat kizárják vagy megelőzik, azok hatását, az egészségkarosodás kialakulását. Egy személy viseli, illetve használja, így a védelem csak a használójára terjed ki.

A munkáltatók kötelessége biztosítani az egyéni védőeszközöket minden dolgozó részére az adott munkahelyen, munkakörben előforduló ártalmak ellen. Pénzzel vagy más módon megváltani nem szabad. A juttatás rendjét a munkavédelmi szabályzatban vagy írásban kell meghatározni az elkészített kockázatértékelések alapján. Ennek elkészítése munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, csak arra jogosult munkavédelmi szakember végezheti. A védőeszközök helyes használatát oktatni, esetleg gyakoroltatni kell.

Az egyéni védőeszközök kategóriái:

Az 1. kategóriába tartozó védőeszközök a viszonylag kis egészségkarosodást okozó veszélyekkel szemben nyújtanak védelmet (pl. kertész és háztartási kesztyűk). Notifikált tanúsító szervezettel tanúsítani nem kell, elégséges a gyértő tanúsítása.

A 3. kategóriába tartoznak azok az egyéni védőeszközök, amelyek halálos kimenetelű, súlyos, visszafordíthatatlan egészségkarosodást okozó veszélyek ellen nyújtanak védelmet (pl. lépésvédő eszközök, kémiai hatások ellen védő eszközök, leesés elleni védőeszközök).

A 2-es kategóriába az előző 1-es és 3-as kategóriába be nem sorolható védőeszközök tartoznak. A védőeszközök megfelelőségét, védelmi szintjét, hatásosságát, felhasználhatóságát a gyártók (l-es kategória), illetve a gyártóktól független, az EU adott bizottsága által elfogadott (kijelölt) szervezetek tanúsítják (2-es, 3-as kategóriába tartozó védőeszközök).

Szabványok

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta hazánkban is az EU-s, azonos elvek és rendszer szerint gyártott, forgalmazott és jelölt védőeszközök használhatók.

A forgalmazott egyéni védőeszközökön szerepel a CE jelölés, amely arra utal, hogy a termék megfelel a biztonságosságra vonatkozó szabványok követelményeinek. A CE jelölés mellett feltüntetett négy számjegy annak a notifikált szervezetnek a jelölése, amelyik a típustanúsítványt kiadta. A védőeszközöket tájékoztatóval kell ellátni. A tájékoztató tartalmazza a használatra, tárolásra, tisztításra, karbantartásra, időszakos felülvizsgálatra vonatkozó adatokat, védelmi szinteket.

Annak eldöntése, hogy az adott munkahelyen milyen kategóriájú védőeszközt kell használni, a kockázatok megfelelő értékelése, védőeszközök kiválasztása a munkáltatók feladata.