Nyereményjáték szabályzat-2019 november

1. A Játék szervezője
Stefi Munkaruházati Bolt
7100 Szekszárd,
Béri Balogh Ádám utca 56.
+36 74/319-593
stefikft(stefi)freemail.hu
http://www.stefimunkaruhazat.hu
(továbbiakban Szervező)

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó magánszemély (továbbiakban: Játékos), aki a facebook.com weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált a facebook.com oldalon.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. A Játék menete
• A Szervező facebook oldalán, az idővonalon közzétett „NYERJ 5.000 FORINT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT! bejegyzést kell megkeresni (rögzítésre kerül az oldal tetején).
• A bejegyzés képe melletti/alatti szövegben részletesen leírásra kerül a játék menete, időtartama, a nyeremény tárgya és annak sorsolásának időpontja.
• A Játékosoknak hozzászólásban kell válaszolniuk a játék leírásában található kérdésre:
„Melyik a kedvenc téli ruházatod?”
A Játékosoknak hozzászólásban kell megírniuk, hogy melyik a kedvenc téli ruházata.
A hozzászólásban szerepelnie kell egy ruha/cipő nevének vagy képének. Amennyiben ez elmarad, úgy az adott hozzászólást a Szervező nem veszi figyelembe a Játék sorsolása során.
• A hozzászóló Játékosok között kerül kisorsolásra a nyeremény, tehát a hozzászólásban megjelölt személyek nem vesznek részt a játékban, hacsak ők maguk nem írnak saját Facebook profiljukkal hozzászólást a bejegyzéshez.
• Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a játékban.
• Egy Játékos csak egy darab vásárlási utalványt nyerhet.
• A hozzászólás elküldésével a Játékos elfogadja a Játék Felhasználási feltételeit és részt vehet a játékban.
• A nyereménysorsoláson csak a bejegyzéshez hozzászóló Játékosok vehetnek részt.

4. A Játék időtartama
A játék 2019. november 17. 11:00 órától 2019. december 13. 14:00 óráig tart.

5. Jelentkezés a Játékra
Regisztrált facebook felhasználók vehetnek részt a játékban. A játék menete című 3. pont alatti feltételek szerint.
A részvétel önkéntes.
Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt.
A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt. Többes részvétel esetén az érvénytelen hozzászólásokat a Szervező nem veszi figyelembe, így a többes játékos a sorsoláson sem vehet részt.

6. Nyeremény
Nyeremény megnevezése:
1 db 5000 Ft értékű vásárlási utalvány kerül kisorsolásra, amit a szervező boltjában (Stefi Munkaruházati Bolt) munkaruházati termékek vásárlása céljából válthat be a nyertes.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

7. Sorsolás
A sorsolás a játék lezárulása után kerül megrendezésre 2019. december 13-án 14:01 órakor.
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a socialwinner.besocial.hu segítségével.
A Szervező 1 nyertest sorsol.

8. Nyertesek értesítése
A nyertest a Szervező a Nyereményjáték posztja alatt egy hozzászólásban, a nyertes megjelölésével, illetve üzenet küldésével értesíti.
Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, akkor a nyeremény jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra.

9. A nyeremény kézbesítése
A nyereményt a Játék Szervezője a helyszínen adja át a nyertesnek. A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

10. Felelősség kizárás
A játékmenet be nem tartásáért (nem megfelelő válasz, vagy más felhasználó megjelölése, nem törvényszerű felhasználói magatartás, a facebook.com közösségi szabályzatának megsértése stb.), és a kézbesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk helytelenül megadott válaszból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Facebook esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal, illetve a Játékot tartalmazó bejegyzés technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb
A Játékos kijelenti, hogy a Facebookon megadott regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a stefikft(stefi)freemail.hu e-mail címre.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére a nyereményjáték ideje alatt.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.